CAMPING- OF GEDRAGSREGELS 2018

 

1. VERKEER

 

Vervoermiddelen mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de (mede)recreanten van de camping.
Probeer het (overbodig) rijden met uw auto/motor op het terrein zoveel mogelijk te voorkomen.
Auto’s/motoren mogen op het terrein niet harder rijden dan stapvoets (10 km per uur).
Brom- en snorfietsen mogen alleen met afgezette motor aan de hand worden meegevoerd.
De auto’s van uw bezoekers zijn vanaf 1 mei tot 1 september op het terrein niet toegestaan en kunnen op het parkeerterrein buiten de slagboom geparkeerd worden.
Het is niet toegestaan om, anders dan met een parkeersleutel een auto op het parkeerterrein toe te laten.
De paden en wegen op de camping dienen vrij te worden gehouden voor verkeer tijdens spoedgevallen, zoals brand, ziekte of ongeval.
De recreant dient zijn auto te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats. Niet in het gras naast de paden parkeren.
De voor invalide gereserveerde parkeerplaatsen dienen alleen gebruikt te worden door minder validen.
Auto’s die geplaatst worden in strijd met dit voorschrift, kunnen door de beheerder voor rekening en risico van de recreant worden verwijderd.
Het is verboden om op de camping auto’s te wassen.

 

3. HUISDIEREN

Huisdieren zijn welkom er zijn echter een paar regels.
Uw hond dient te alle tijden op het terrein aangelijnd te zijn.
U kunt uw hond uitlaten langs de dijk of op het naast gelegen veld bij Buiten Borgh.
De uitwerpselen dienen te worden opgeruimd, met een schepje of een zakje.

 

4 BRAND VEILIGHEID

Op ons terrein hangen op verschillende plekken brandblussers, toch is het niet onverstandig om zelf een brandblusser te hebben bij uw huisje of chalet.

Het is verboden om meer dan twee gasflessen op uw perceel te houden. De gasslangen en drukregelaars moeten regelmatig vervangen worden. Slangen elke drie jaar, regelaars elke vijf jaar.
5 LEGIONELLA

Zoals u waarschijnlijk wel weet is in elke waterleiding de legionella-bacterie aanwezig. Dit is geen probleem zolang er niet te veel van zijn en de temperatuur van het leiding water niet boven de 25 graden komt. De bacterie wordt gevaarlijk als deze zich ongestoord kan vermeerderen. Dit doet deze vooral in stilstaand water boven de 25 graden celcius. De bacterie sterft snel af bij een temperatuur boven de 60 graden. Vooral in de zomerperiode komt het water snel boven de 25 gaden in stilstaande leidingen in caravans en zomerhuisjes.

Van u als gast op de camping vragen wij om enkele voorzorgmaatregelen te nemen bij het gebruik van de waterleiding.

Aan het einde van een periode waarin het water meer dan een week heeft stilgestaan moet u alle tappunten voor u ze gaat gebruiken spoelen. (Thermisch desinfecteren)

– 5 minuten bij 70 graden celcius
– 10 minuten bij 65 graden
– 20 minuten bij 60 graden
– De kraan hoeft niet volledig open te zijn als er maar een staaltje heet water uitkomt.
6. BOUW EN VERBOUWING

Het plaatsen van aan- en bijbouwsels is niet toegestaan, tenzij aan de volgende voorwaarden is voldaan.

Voor het plaatsen van ieder aan of bij bouwsel dient u schriftelijke toestemming te hebben van de beheerder.

Hekjes mogen alleen in overleg met de beheerder worden geplaatst. De maximale hoogte van hekjes is 1.50m.

Alle hekken dienen aan de buitenkant voorzien te worden van beplanting door de recreant in overleg met de beheerder. Deze dient door de recreant onderhouden / gesnoeid te worden. wij kunnen het onderhoud van de hagen van u overnemen tegen een vergoeding van ca € 7,- per meter per jaar. (twee keer snoeien). Bij verwaarlozing zal de beheerder het snoeiwerk verrichten tegen deze vergoeding.

De recreant dient zorg te dragen voor een goede verzorging van zijn tuin en beplanting e.d.

Coniferen mogen niet meer gebruikt worden als haag.

 

5. HUISVUIL EN CHEMISCH AFVAL

wij verzoeken u om het afval zoveel mogelijk te scheiden.
Huisvuil dient in zakken te worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde container op het parkeerterrein.
Glas – papier/karton – e.d. dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers. Tuinafval dient op de door de beheerder aangewezen plek te worden gestort. (Grote Bak achterop het parkeerterrein.)
Schadelijke stoffen zoals, batterijen, olie, verfresten, huishoudelijke apparaten enz. mogen niet op de camping gedeponeerd worden, deze kunt u afgeven bij het afvalstation van uw gemeente.

Koelkasten dient u zelf af te voeren. Zet u hem bij de vuilnisbakken da rekenen wij € 40,- voor het verwijderen.

 

6. GELUIDSOVERLAST / NACHTRUST

De navolgende perioden worden geacht bestemd te zijn voor de nachtrust: Tussen 23.00 – 08.00 uur. In  deze periode is het niet toegestaan lawaai te maken.

Het is niet toegestaan om radio’s. televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsdragers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere gasten.

Een verjaardags of ander feestje mag alleen gevierd worden met toestemming van de beheerder en met in acht nemen van bovenstaande regels. Live muziek is niet toegestaan.

 

SANCTIE

 

Indien u één van de regels niet naleeft kunnen wij u een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft kunnen wij éénzijdig de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat geval met onmiddelijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen